کارت های ترانک آوایا آی پی آفیس (Avaya IP Office 500 Trunk Card)

کارت های ترانک که برای اتصال خود به آی پی آفیس کنترل یونیت به کارت های پایه یا حامل نیاز دارند برای اتصال خطوط مخابرات شهری بکار می روند. این کارت های برای ارتباط با خطوط شهری آنالوگ و دیجیتال ساخته شده اند.

Avaya_IP_Office_Trunk_Card_www_parsakousha_ir

کارت ترانک 4 پورت (Avaya IP Office 500 Analog Trunk Card)

این کارت که برای پشتیبانی از خطوط شهری آنالوگ به تعداد 4 خط می باشد، قابل نصب بر روی کارت های پایه دیجیتال، آنالوگ و VCM می باشد. هم چنین این کارت قابل اتصال به مودم نیز هست.

Avaya_IP_Office_ATM4_Card_www_parsakousha_ir
Avaya IP Office 500 ATM 4 UNI Card

کارت خط E1 با استاندارد جهانی (Avaya IP Office Universal PRI Trunk Card)

این کارت که قابل اتصال بر روی کارت های پایه دیجیتال، آنالوگ و VCM می باشد برای پشتیبانی از خطوط PRI می باشد. این کارت شامل دو مدل 1 و 2 پورت با نام های SNG و DUAL است که برای خطوط T1، E1 یا E1R2 MFC قابل استفاده است.

این کارت از ویژگی های ISDN و PRI به صورت عمومی و خصوصی پشتیبانی نموده و قابل تنظیم به صورت اتوماتیک یا دستی مبتنی بر الگوریتم های یکپارچه CSU و DSU می باشد و در صورتی که از سوی مرکز مخابراتی سیگنال های با LLB ارسال شوند توابع DSU اجازه اتصال به خطوط T1 را هم صادر خواهند نمود.

به صورت پیش فرض در این کارت ها تعداد 8 کانال از 30 کانال فعال می باشد و برای فعال سازی 22 کانال دیگر به لایسنس نیاز است.

این کارت از ارتباطات مبتنی بر تحرک حمایت می کند. جهت آشنایی با مفهوم تحرک به صفحه مرتبط در سایت مراجعه نمایید.

Avaya_IP_Office_PRI_Card_www_parsakousha_ir
Avaya IP Office PRI Card

کارت BRI ترانک (Avaya IP Office BRI Trunk Card- Euro ISDN)

این کارت که قابل اتصال بر روی کارت های پایه آنالوگ، دیجیتال و VCM بوده و برای خطوط BRI مورد استفاده واقع می شود.