ارتباطات ویدئویی مبتنی بر ابزارهای دسکتاپ و برنامه های کاربردی موبایل

راه کار ترکیبی ویدئو کنفرانس آوایا – Avaya Scopia® Video Conferencing Infrastructure

پیشرفته ترین و مدرن ترین سیستم ویدئو کنفرانس در دنیا – Avaya Scopia® XT Video Conferencing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *