شبکه مجازی آوایا – مجازی سازی شبکه با راه کارهای آوایا

مجازی سازی شبکه با راه کارهای آوایا

شبکه مجازی آوایا

ساده سازی شبکه با استقرار نرم افزار Rapid

مجازی سازی شبکه ها، موجب کاهش امور دست و پا گیر و هزینه های واحد آی تی خواهد شد. تبدیل یک شبکه بزرگ به بخش های کوچکتر باعث تسریع پیاده سازی، پاسخ دهی سریع تر، انعطاف پذیری بیشتر و مدیریت آن ها می شود.

ترکیب ویژگی های امنیتی محکم تر در بخش های کوچک باعث امنیت بیشتر دیتا می باشد. گذر از شبکه های بزرگ و تبدیل آن ها به بخش های کوچکتر باعث پیدایش یک شبکه یکپارچه با همگرایی بیشتر برای دیتا، صوت، ویدئو و ذخیره سازی  سریع تر به دور از پیچیدگی های پروتکل های متعدد در راستای بهبودی سریع و مدیریت آسان موثر است.

با نگاهی به آینده و برنامه ریزی های مبتنی بر ساختار های نرم افزاری برای طراحی شبکه ها، بهره وری و اتوماسیون سازی فرآیندهای IT را برای کسب و کار خود به ارمغان خواهید آورد.

انعطاف پذیری و قدرت ساختار شبکه بسیار اهمیت دارد و این دو مهم ترین ویژگی های مجازی سازی های شبکه مبتنی بر  نرم افزار (SDN) هستند.


زمان بندی و همگرایی
شبکه های مجازی

 1. زمان بندی سریع تر برای ارائه خدمات

مجازی سازی شبکه ها بر اساس ساختار های نرم افزاری، ارائه خدمات لحظه ای را بهمراه دارد.

این خدمات 27 برابر سریع تر از ساختارهای قدیمی شبکه است و 67% کاهش هزینه را هم در پی دارد.

2. همگرایی و ذخیره سازی

امکان استفاده از همگرایی باعث ارائه خدمات چند منظوره به صورت لحظه ای خواهد شد.

این امر با انتقال کارهای از طریق نرم افزارهای کاربردی به بخش های مختلف شبکه با مدیریت آسان تر همراه است.

3. هماهنگ، خودکار و بی نظیر

شبکه جدید مبتنی بر مجازی سازی موجب ترویج نرم افزارهای کاربردی و خدمات منظم و خودکار می باشد.


رشد روزافزون استفاده از برنامه های کاربردی
برنامه های کاربردی در شبکه های مجازی

گسترش برنامه های کاربردی با سرعت نور

استفاده از مجازی سازی شبکه ها، عاملی برای سرعت بخشیدن به ایجاد ماشین های مجازی، مهاجرت و مدیریت چرخه عمر می باشد.

نرم افزارهای مدیریتی شبکه، تحولی بزرگ در سرمایه گزاری های مبتنی بر سرور ها و ذخیره سازی های مجازی می باشند و هم چنین به شکل چشم گیری باعث کاهش زمان ارائه خدمات، کاهش هزینه های نگهداری و افزایش بهره روی کسب و کارها هستند.

کاهش زمان ارائه خدمات

کاهش هزینه های نگهداری

افزایش بهره وری

این موارد برای همه ی کسب و کار ها در دنیای رقابتی امروز بسیار اهمیت داشته و بدیهی است که صاحبان کسب و کارها نگاه ویژه های به راه کارهای ارائه شده در مجازی سازی شبکه ها داشته باشند و در این میان آوایا، از برترین ارائه دهنده های سرویس های مجازی سازی شبکه ها، پاسخ مناسبی به رفع نیازهای کسب و کارهای امروزی ارائه نموده است.


پارتیشن بندی شبکه برای امنیت بیشتر
امنیت شبکه

ایجاد پارتیشن ها برای کمک به امنیت شبکه

در حال حاضر ما برنامه های کاربردی مختلفی برای نظارت تصویری، VoIP، خدمات پرداخت الکترونیک و بسیاری موارد دیگر داریم.

تکنولوژی مجازی سازی شبکه های Avaya اجازه می دهد تا با طراحی پارتیشن های مختلف، هر یک از نرم افزارهای کاربردی متنوع را بر روی یک پارتیشن فعال نمود و این می تواند برای بخش های حساسی مانند بانک ها، بیمه ها، خدمات اعتباری، خدمات بهداشتی، حقوقی و بخش های دولتی بسیار اهمیت داشته باشد.

ایجاد پارتیشن های مختلف در شبکه مناسب برای:

بانک ها

بیمه ها

وارائه دهنده خدمات اعتباری، بهداشتی، حقوقی و بخش های دولتی


بهینه سازی شبکه ها برای کاهش هزینه ها
بهینه سازی شبکه

بهینه سازی شبکه برای کاهش هزینه و سرمایه گزاری

در شبکه های قدیمی یا سنتی پروتکل های پیچیده ای در لایه های زیرین وجود دارد که جابجایی را تقریباً غیر ممکن می سازد ولی مجازی سازی شبکه ها با راه کارهای آوایا با استفاده از چند متد حرفه ای این پیچیدگی ها را به شکل چشم گیری کاهش داده و موجب کارآمد تر شدن شبکه ها برای برنامه ریزی، ساخت و اجرا می گردد.

این برنامه ریزی بسیار با ارزش است و بر اساس سرویس های چند منظوره باعث کاهش تجهیزات و بار عملیاتی می شود.

شکستن مدل های سنتی و پیچیده باعث کاهش چشم گیر هزینه ها و حفظ محیط زیست می گردد.

کارآمد تر شدن شبکه ها برای:

برنامه ریزی

ساخت

اجرا


 منبع: www.avaya.com (تغییراتی در مطالب بر اساس نیازهای بومی اعمال شده است.)