تلفن تحت شبکه آوایا

Avaya IP Phone 9650

تلفن تحت شبکه آوایا مدل 9650

Avaya IP Phone 9650

صدای فراگیر: دارد

هدست و اسپیکر: دارد

کلید فرمان: 3 عدد

صفحه نمایش لمسی: دارد

اندازه صفحه نمایش: 3.1 در 2.3 اینچ – رنگی

کلید های قابل برنامه ریزی: 24 عدد

کلید های نرم افزاری: 5 عدد

پورت یو اس بی: دارد

پورت بلوتوث خارجی: دارد

پورت شبکه گیگابیت: با رابط دارد

تعداد پورت شبکه: 2 پورت

پشتیبانی از PoE: دارد – کلاس 2

SIP + H.323 : پروتکل های صدا

پشتیبانی از صفحه های وب: دارد

اطلاعات بیشتر


avaya9611G
Avaya IP Phone 9611

تلفن تحت شبکه آوایا مدل 9611

Avaya IP Phone 9611

صدای فراگیر: دارد

هدست و اسپیکر: دارد

کلید فرمان: 8 عدد

صفحه نمایش لمسی: ندارد

اندازه صفحه نمایش: 2.8 در 2.1 اینچ – رنگی

کلید های قابل برنامه ریزی: 24 عدد

کلید های نرم افزاری: 4 عدد

پورت یو اس بی: دارد

پورت بلوتوث خارجی: دارد

پورت شبکه گیگابیت: دارد

تعداد پورت شبکه: 2 پورت

پشتیبانی از PoE: دارد – کلاس 1

SIP + H.323 : پروتکل های صدا

پشتیبانی از صفحه های وب: دارد

اطلاعات بیشتر


avaya9621G
Avaya IP Phone 9621

تلفن تحت شبکه آوایا مدل 9621

Avaya IP Phone 9621

صدای فراگیر: دارد

هدست و اسپیکر: دارد

کلید فرمان: ندارد

صفحه نمایش لمسی: دارد

اندازه صفحه نمایش: 3.7 در 2.1 اینچ – رنگی

کلید های قابل برنامه ریزی: 24 عدد

کلید های نرم افزاری: 5 عدد

پورت یو اس بی: دارد

پورت بلوتوث خارجی: دارد

پورت شبکه گیگابیت: دارد

تعداد پورت شبکه: 2 پورت

پشتیبانی از PoE: دارد – کلاس 2

SIP + H.323 : پروتکل های صدا

پشتیبانی از صفحه های وب: دارد

اطلاعات بیشتر


avaya9608
Avaya IP Phone 9608

تلفن تحت شبکه آوایا مدل 9608 

Avaya IP Phone 9608

صدای فراگیر: دارد

هدست و اسپیکر: دارد

کلید فرمان: 8 عدد

صفحه نمایش لمسی: ندارد

اندازه صفحه نمایش: 3.2 در 2.2 اینچ

کلید های قابل برنامه ریزی: 24 عدد

کلید های نرم افزاری: 4 عدد

پورت یو اس بی: ندارد

پورت بلوتوث خارجی: با رابط دارد

پورت شبکه گیگابیت: با رابط دارد

تعداد پورت شبکه: 2 پورت

پشتیبانی از PoE: دارد – کلاس 1

SIP + H.323 : پروتکل های صدا

پشتیبانی از صفحه های وب: دارد

اطلاعات بیشتر


avaya9641G
Avaya IP Phone 9641

تلفن تحت شبکه آوایا مدل 9641

Avaya IP Phone 9641

صدای فراگیر: دارد

هدست و اسپیکر: دارد

کلید فرمان: ندارد

صفحه نمایش لمسی: دارد

اندازه صفحه نمایش: 4.1 در 2.3 اینچ – رنگی

کلید های قابل برنامه ریزی: 24 عدد

کلید های نرم افزاری: 5 عدد

پورت یو اس بی: دارد

پورت بلوتوث خارجی: دارد

پورت شبکه گیگابیت: دارد

تعداد پورت شبکه: 2 پورت

پشتیبانی از PoE: دارد – کلاس 2

SIP + H.323 : پروتکل های صدا

پشتیبانی از صفحه های وب: دارد

اطلاعات بیشتر


avaya9640
Avaya IP Phone 9640

تلفن تحت شبکه آوایا مدل 9640

Avaya IP Phone 9640

صدای فراگیر: دارد

هدست و اسپیکر: دارد

کلید فرمان: 6 عدد

صفحه نمایش لمسی: ندارد

اندازه صفحه نمایش: 3.1 در 2.3 اینچ – رنگی

کلید های قابل برنامه ریزی: 24 عدد

کلید های نرم افزاری: 4 عدد

پورت یو اس بی: دارد

پورت بلوتوث خارجی: دارد

پورت شبکه گیگابیت: دارد

تعداد پورت شبکه: 2 پورت

پشتیبانی از PoE: دارد – کلاس 2

SIP + H.323 : پروتکل های صدا

پشتیبانی از صفحه های وب: دارد

اطلاعات بیشتر


avaya9620
Avaya IP Phone 9620

تلفن تحت شبکه آوایا مدل 9620

Avaya IP Phone 9620

صدای فراگیر: دارد

هدست و اسپیکر: دارد

کلید فرمان: ندارد

صفحه نمایش لمسی: ندارد

اندازه صفحه نمایش: 3.1 در 1.6 اینچ – رنگی

کلید های قابل برنامه ریزی: 12 عدد

کلید های نرم افزاری: 4 عدد

پورت یو اس بی: ندارد

پورت بلوتوث خارجی: دارد

پورت شبکه گیگابیت: با رابط دارد

تعداد پورت شبکه: 2 پورت

پشتیبانی از PoE: دارد – کلاس 1

SIP + H.323 : پروتکل های صدا

پشتیبانی از صفحه های وب: دارد

اطلاعات بیشتر


avaya9670
Avaya IP Phone 9670

تلفن تحت شبکه آوایا مدل 9670

Avaya IP Phone 9670

صدای فراگیر: دارد

هدست و اسپیکر: دارد

کلید فرمان: ندارد

صفحه نمایش لمسی: دارد

اندازه صفحه نمایش: 5.1 در 3.8 اینچ – رنگی

کلید های قابل برنامه ریزی: 24 عدد

کلید های نرم افزاری: 5 عدد

پورت یو اس بی: دارد

پورت بلوتوث خارجی: دارد

پورت شبکه گیگابیت: دارد

تعداد پورت شبکه: 2 پورت

پشتیبانی از PoE: دارد – کلاس 2

 H.323 : پروتکل های صدا

پشتیبانی از صفحه های وب: دارد

اطلاعات بیشتر


avaya9630_02
Avaya IP Phone 9630

تلفن تحت شبکه آوایا مدل 9630

Avaya IP Phone 9630

صدای فراگیر: دارد

هدست و اسپیکر: دارد

کلید فرمان: 6 عدد

صفحه نمایش لمسی: ندارد

اندازه صفحه نمایش: 3.1 در 2.3 اینچ – رنگی

کلید های قابل برنامه ریزی: 24 عدد

کلید های نرم افزاری: 4 عدد

پورت یو اس بی: دارد

پورت بلوتوث خارجی: دارد

پورت شبکه گیگابیت: با رابط دارد

تعداد پورت شبکه: 2 پورت

پشتیبانی از PoE: دارد – کلاس 2

SIP + H.323 : پروتکل های صدا

پشتیبانی از صفحه های وب: دارد

اطلاعات بیشتر


avaya1603
Avaya IP Phone 1603

تلفن تحت شبکه آوایا مدل 1603

Avaya IP Phone 1603

صدای فراگیر: دارد

هدست و اسپیکر: دارد

کلید فرمان: 3 عدد

صفحه نمایش لمسی: ندارد

اندازه صفحه نمایش: دو خط

کلید های قابل برنامه ریزی: 3 عدد

کلید های نرم افزاری: ندارد

پورت یو اس بی: ندارد

پورت بلوتوث خارجی: ندارد

پورت شبکه گیگابیت: ندارد

تعداد پورت شبکه: 2 پورت

پشتیبانی از PoE: دارد – کلاس 1

SIP + H.323 : پروتکل های صدا

پشتیبانی از صفحه های وب: دارد

اطلاعات بیشتر


avaya1608
Avaya IP Phone 1608

تلفن تحت شبکه آوایا مدل 1608

Avaya IP Phone 1608

صدای فراگیر: دارد

هدست و اسپیکر: دارد

کلید فرمان: 3 عدد

صفحه نمایش لمسی: ندارد

اندازه صفحه نمایش: دو خط

کلید های قابل برنامه ریزی: 8 عدد

کلید های نرم افزاری: 3 عدد

پورت یو اس بی: ندارد

پورت بلوتوث خارجی: ندارد

پورت شبکه گیگابیت: ندارد

تعداد پورت شبکه: 2 پورت

پشتیبانی از PoE: دارد – کلاس 1

H.323 : پروتکل های صدا

پشتیبانی از صفحه های وب: ندارد

اطلاعات بیشتر


avaya1616I
Avaya IP Phone 1616

تلفن تحت شبکه آوایا مدل 1616

Avaya IP Phone 1616

صدای فراگیر: دارد

هدست و اسپیکر: دارد

کلید فرمان: 3 عدد

صفحه نمایش لمسی: ندارد

اندازه صفحه نمایش: دو خط

کلید های قابل برنامه ریزی: 16 عدد

کلید های نرم افزاری: 3 عدد

پورت یو اس بی: ندارد

پورت بلوتوث خارجی: ندارد

پورت شبکه گیگابیت: ندارد

تعداد پورت شبکه: 2 پورت

پشتیبانی از PoE: دارد – کلاس 1

H.323 : پروتکل های صدا

پشتیبانی از صفحه های وب: ندارد

اطلاعات بیشتر


دانلود بروشور آی پی فون های آوایا سری 9600

دانلود بروشور آی پی فون های آوایا سری 1600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *