تلفن تحت شبکه آوایا

تلفن های بی سیم آوایا

تلفن بی سیم Wi-Fi و تلفن بی سیم Dect

Avaya Wi-Fi and Dect Phones

تلفن های بی سیم IP و Dect آوایا برای گستره وسیعی از نیازهای کاربران و محیط های مختلف طراحی شده است. ارتباطات بی سیم و ویژگی هایی مانند کنفرانس تلفنی یا دسترسی به دایرکتوری مرکز تلفن، اجازه می دهد تا کاربران با آسودگی حرکت کنند در حالی که توانا به انجام همه ی نیازهای ارتباطی خود هستند.


Avaya_Dect_Phones_3700_Series_www_parsakousha_ir
گوشی های بی سیم DECT آوایا سری 3700

 گوشی بی سیم دکت آوایا سری 3700

Avaya Dect Phone Series 3700

کیفیت بی نظیر

سبک

مقاوم

مناسب برای افراد متحرک

ارتباطات بی سیم صوتی

آشنایی بیشتر


Avaya_IP_Wireless_Phones_www_parsakousha_ir
گوشی بی سیم تحت شبکه آوایا

گوشی بی سیم تحت شبکه آوایا

Avaya Wireless IP Phone

مناسب برای شبکه های بی سیم محلی

افزایش بهره وری کاربران متحرک

حذف محدودیت ها

ارتباطات بی سیم و آسان

آشنایی بیشتر


منبع: www.avaya.com (تغییراتی در مطالب بر اساس نیازهای بومی اعمال شده است.)