Avaya_healthcare_hero_www_parsakousha_ir

بهره گیری تیم های پزشکی از فناوری های ارتباطی جهت افزایش مشارکت، بهره وری و بهبود تجارب بیماران

ایجاد هماهنگی میان تیم پشتیبانی پزشکی از طریق تجهیز کردن افراد به امکانات ارتباطی سیار و بهبود مشارکت، تسهیل فرآیند پذیرش بیمار، تجویز نسخه و سایر فرآیندهای درمانی  که منجر به افزایش ایمنی و کیفیت می شوند.

افزایش رضایت بیماران و قابلیت ارائه خدمات درمانی به تعداد بیماران بیشتر از طریق درمان از راه دور و امکانات سیار

بهبود امنیت و حفاظت از داده ها و  دسترسی به اطلاعات  در شبکه ای که قادر به تفکیک و مدیریت جریان اطلاعات در  دسترسی های بی سیم میهمان، وسایل پزشکی و سیستم های پرداخت  می باشد.

بهره گیری مناسب از کادر پزشکی با خودکارسازی و مشارکت از طریق درمان از راه دور و درمان مجازی


 Avaya_healthcare_feature_right_www_parsakousha_ir

امکانات سیار انعطاف پذیر برای بیماران
بهبود دسترسی بیماران به درمان شخصی در مواقع نیاز  از طریق راه کارهای جهانی سیار و بهداشت از راه دور

تقویت مشارکت تیم پزشکی
بیماران دارای ناراحتی های متعدد نیازمند تیمی هستند که به سهولت با هم ارتباط و هماهنگی یابند.

آوایا این امکان را فراهم می سازد تا کارکنان بتوانند به سهولت در هر مکانی که هستند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

مدیریت بحران
کسب آمادگی بیشتر برای مواجهه با شرایط بحرانی، ارسال سریع و خودکار اطلاعات ضروری  به کارکنان و بیماران  از طریق پیام  کوتاه، پیام صوتی و پست الکترونیکی.


 Avaya_healthcare_module1_www_parsakousha_ir

تکریم بیماران در طول چرخه درمان

امروزه و در تمام دنیا همه به این باور رسیده اند که مهم ترین عامل بهبود بیماران در هر شرایطی، آرامش روحی و روانی آن ها است و هنگامی که میان پزشک و بیمار یک رابطه خوب و مبتنی بر تعامل ایجاد می گردد موجب رشد شرایط روحی و عاطفی بیمار شده که به روند بهبود وی سرعت بخشیده و یا بعبارتی دیگر در فرآیند درمان وی تاثیر بسزایی دارد.

فرقی نمی کند که در یک کلینیک کوچک یا در یک بیمارستان بزرگ باشید، در هر صورت شما می توانید از همان نخستین مراحل درمان به طور ویژه به ارائه خدمات درمانی بپردازید.

این امر به افزایش رضایت بیماران  و به تبع آن نتایج درمانی بهتر منجر می شود.

در دنیایی که مراکز درمانی توجه خود را بر روی نتایج و کیفیت معطوف کرده اند، راه کارهای ارتباطی و مشارکتی آوایا موفقیت و رشد شما را تضمین می کنند.


Avaya_healthcare_module2_www_parsakousha_ir

بهبود و افزایش هماهنگی تیم پزشکی

افزایش دسترس پذیری و پاسخگویی کادر پزشکی.

شما می توانید با فراهم ساختن امکان برقراری ارتباط و مشارکت در هر مکان سبب افزایش هماهنگی تیم پزشکی، بهبود فرآیند مداوای بیمار، افزایش رضایت بیماران و بهره وری کارکنان شوید.

آشکار است که فرآیند درمان و مراقبت های پزشکی یک فرآیند تیمی و مبتنی بر تعامل میان تمامی کادر درمان می باشد، پس در چنین شرایطی فراهم نمودن شرایطی آسان برای ایجاد تعامل میان اعضای تیم درمان اضافه بر این که موجب افزایش بیشتر هماهنگی میان کادر درمانی می گردد، دستاورد بزرگتر و با ارزش ترین دارد که همانا ارائه خدمات بهتر به بیماران و کمک و حفظ سلامت جامعه است.

آوایا با در نظر داشتن همه ی این موارد، مناسب ترین و ایده آل ترین راه کارهای ارتباطی در این زمینه ارائه نموده است.


Avaya_healthcare_module3_www_parsakousha_ir

بهبود امنیت و حفاظت از داده ها

بهبود امنیت و حفاظت از داده ها با امکان دسترسی  به آن ها.

از شبکه ای استفاده کنید که قادر به قسمت بندی دسترسی بی سیم میهمان از دیگر سیستم ها باشد.

سازگاری با استانداردهای امنیت داده PCI و قوانین حفظ حریم خصوصی HIPAA دشوار است اما شما می توانید با بهره گیری از فناوری و راه کارهای ارتباطی یک شریک کاری که به خوبی از این چالش ها آگاه است به سهولت به این هدف نائل شوید.

منبع: www.avaya.com (تغییراتی در مطالب بر اساس نیازهای بومی اعمال شده است.)